Zona za sigurnost i indikator na kompaniyata

Обсъждайки концепцията за безопасността на експлозията, т.е. доказателство за експлозия, е невъзможно да се изброят всички реклами за последния материал. Има много подробни правни актове, които решават обсъждания по-горе предмет. Преди всичко е необходимо да се започне с факта, че в зоните, особено изложени на пожар или експлозия, се прилагат разпоредбите на директивата ATEX, които информират, че например в въглищни мини и където има риск от експлозия на метан или въглищен прах, трябва да се използват устройства те противодействат на експлозията и в същото време имат маркировка СЕ.

Има много европейски рецепти за този факт и има много полски правила. В Република Полша, на първо място, наредбите, & nbsp; правилата за безопасност и хигиена на нещата и наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. са в съответствие с минималните изисквания по отношение на доверието и хигиената на труда, съчетани с възможността за представяне на експлозивна атмосфера на заден план (op. U.Nr. 138, т. 931.Що се отнася до безопасността при експлозия, трябва да се отбележи, че на всяко място, където има такъв риск, работодателят е длъжен да изготви документ за защита срещу експлозия. Такъв документ вероятно би трябвало да бъде направен и с риск от професионална преценка. Тя трябва да бъде, но е, че тя подлежи на преразглеждане като доказателство в случай на модернизация на завода на нещата.В последно време има силен акцент върху безопасността на служителите. Ето защо пожарната борба е от голямо значение. Създаването на документ, който е документ за противопожарна защита, разчита на точка, най-напред, на идентифициране на зони, които могат да бъдат изложени на потенциални експлозии. В същото време са определени и защитни мерки.В допълнение, всяка работилница, изложена на началото на пожар, трябва да има система за предотвратяване на експлозията. Тази система е изградена от три елемента. Първият е да се потисне възпламеняването в устройствата. От друга страна се предполага, че налягането в устройствата ще се превърне в традиционно състояние, и трето, трябва да противодейства, че пламъците, които преминават през тръбите или каналите, не причиняват вторичен пожар.Накратко, помнете, че добрият живот е най-важен. Следователно работодателят трябва да спазва правилата и да се грижи за безопасността на служителите.