Zam rsyavane na v zduha v zheshuv

Развитието на технологията за индустриална обработка за всеки вид продукт породи изключително голям проблем, който е преувеличен и много вреден прах. Решението на този въпрос е тема, необходима на всички предприятия, които поради начина на изпълнение са изложени на замърсяване на въздуха с прах.

Вредността на това замърсяване оказва не много фатален натиск върху здравето на хората и жените, изложени на неговото създаване, но и върху успеха на прашинките от обработка на дървесина или биомаса, може да доведе до експлозия или опасност от пожар. По последната причина най-важното условие за осигуряване на най-важната безопасност на производството е инвестирането в възможно най-атрактивното филтриране на прах.В момента се създават все по-добри системи за обезпрашаване в сектора (& nbsp; обезпрашителни системи, които не само почистват въздуха, но благодарение на съвременните изходи са енергоспестяващи и отворени за естествената среда. Като се грижим за въпроса с промишления прах, както и колко различни видове отрасли покрива - възможно е системата за филтриране да се адаптира към нуждите.Най-често срещаните са системи за пречистване на базата на циклони - те могат да се използват при работа с циклонови батерии. Циклоните, които създават центробежна сила на базата на истината, обикновено се считат за добри, играта използва малки размери и генерира ниски инвестиционни разходи. Филтърните колектори за прах са нов подход - те използват различни методи от плат, тъкан хартия или филц. Въпреки високата ефективност, тъканите филтри имат съществен недостатък - големи инвестиционни разходи.

Системите за филтриране могат да бъдат създадени на истинността на модула - обединяване на всички компоненти или хибридни, сглобени от независимо работещи елементи. Разходите за обезпрашаване на строителството искат не само вкуса на използваната технология, но и размера, изискващ пречистване. Промишлена обработка, при която процеси като говорене, раздробяване, скрининг, смесване или извличане на суровини не могат да се извършват без наличието на цялостни системи за филтриране.