Kasov aparat7

Касовият апарат трябва да има всеки предприемач, който реши да продава продукти или услуги на положението на финансови лица, които не извършват дейност. Той не използва дали продавачът е платец на ДДС или че по подобен начин е уреден от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали задължително трябва да записва количеството на продажбите, които прави. В успеха на дребномащабните продажби, извършвани рядко, понякога по-добро решение вероятно е да се правят записи в не-документираните статистически данни за продажбите. Освобождаване от необходимостта от наличие на касов апарат са представени в Указа на министъра на финансите от 4.11.2014 г. в историята на снимките с цел водене на записи чрез касови апарати.Нека помислим, че при закупуването на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от цената му, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, също така и за купувача, когато е и предложителят, ще бъде правилно конфигуриран касов апарат, т.е. такъв, който има голям каталог на продаваните продукти или услуги. Голямата полза от текущото качество за потребителя е фактът, че той ще получи разписка, която ще предложа като възможна основа за връщане.

Основата за ходене в касата ще бъде фискализирането на касовия апарат. За какво става въпрос? Следователно съществува уникална и надеждна процедура, която се състои в това, че постоянно фиксираният данъчен идентификационен номер на данъкоплатците се назначава във фискалния модул. Разбира се, можем да получим фискален касов апарат и да не правим фискализация, само фискален касов апарат може да се използва само за нефискален режим. Особено важно е, че фискализацията на касата се извършва от опитен техник, в случай на грешка, той ще закупи нов касов апарат.

За целите на наличието на касов апарат, трябва да отпечатате билета и да го дадете на клиента всеки път, когато той достигне до покупката, и да отпечатате дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва също така да имате задължителен преглед. Тя трябва да се запази след 24 месеца от използването на касовия апарат. Нека си припомним повече за подобно съхранение на квитанции и доклади: законодателят въвежда на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важно съображение е фактът, че след пет години предприемачът трябва задължително да замени модула на касовия апарат.