Kasov aparat s ili bez elektronno kopie

Касовият апарат Novitus е необходим за хората, които говорят техния бизнес, а приходите им надвишават стойностите, определени от Министерството на финансите.

През деня всеки продукт, закупен от потребителя, трябва да бъде издаден с квитанция, която след това е основа за жалбата на получателя, а за лицето, което извършва стопанска дейност, е платформа за връщане с данъчното наименование.

За да я създадете, е необходимо да отпечатвате месечни фискални отчети месечни и месечни фискални отчети. Фискалният отчет (ежедневно или месечно е писмо, което се издава от касовия апарат, което предизвиква възможности като трафик и размер на данъка в определен период от време (ден или цял месец, с определени данъчни ставки и продажби, които се оттеглят от данък. Целта на такъв доклад е да показва дневния или месечния брутен доход, като се споменават различни ставки на ДДС.

http://forkom.com.pl/auresoil-sensi-secure.eu/bg/

Кога да отпечатвате отчети на касов апарат?

Както беше споменато по-горе, има два начина на фискални отчети: ежедневни и месечни. Както посочват имената, отчетите от касовия апарат се отразяват ежедневно и веднъж месечно за неговия ефект.

Дневният фискален отчет е на разположение в края на продажбата на определен ден, до края му, т.е. до 24:00 часа. Възможно е също да бъде отпечатано по-късно, но преди първата продажба на следващия ден. Въпреки това, трябва да се отчита с последното, че разпечатката след 24:00 вече ще брои различна дата. Фискалният дневен отчет ще ни покаже общата сума, за която са продадени резултатите от този ден.

Данъчната служба трябва и месечните фискални отчети. Месечните фискални отчети трябва да бъдат написани в края на месеца до полунощ, преди първата сделка на следващия ден, която формира последния месец. Месечният отчет е текст, поставен върху сума, която включва всички предишни отпечатани ежедневни доклади. Такъв доклад ни показва декларация за печалбите в светлия месец. Месечният доклад е представен само веднъж през май.

Ако дневният или месечният доклад приключи след полунощ, обаче, преди първата продажба и доклада ще има друг път, няма какво да се разстрои, защото няма нужда да се дават обяснения по този въпрос.