Kasirane

Всички данъкоплатци, които предлагат услуги за работа на физически лица, които не извършват стопанска дейност, имат за цел да водят записи с фискални устройства като касов апарат или фискален принтер.

Фискалният касов апарат е оборудван с годините, които обикновено се комбинират в търговията, но също и от нов тип доставчици на услуги, от уебсайтове до лекари.Принтерът posnet е евтин за други видове предприемачи. Те имат от нея, преди всичко, високи търговски мрежи, които ежедневно издават до няколко хиляди постъпления.Нека обаче разгледаме защо касата не е била оформена за това, но също така може да се справи с голям брой касови бележки? Съгласие, но касовият апарат няма да отпечатва фактури за ДДС за нас във фабрики, които нямат такова оборудване, те ще бъдат завършени ръчно, което не е от полза от статията за подобряване на производителността и обслужването. Това позволява дори още по-склонни дори по-малки компании да достигнат до такива решения.Покупката на принтера не е налична, тя се свързва с нуждата от лайнер, над две хиляди приятни, и трябва да се помни, че този инструмент, за разлика от паричните средства, не работи самостоятелно. Ето защо, компютър, оборудван с удобна програма за продажби е необходим за неговата работа, разходите са редки, но огромни ползи. След това имаме възможност да проследяваме изтичането на продадените стоки още в печатния сезон на разписката, а не когато успеем на касовите апарати, само след като се прочете продажбата на складовата програма.Когато избирате принтер, не забравяйте за коя стокова база данни (броят на PLU кодовете, нашето ястие е да работи и да избирате с почти 20% повече, отколкото ни помага в определено време, защото капацитетът не може да бъде увеличен и размерът на нашия избор може да се увеличи. Друг важен компонент, на който трябва да обърнем внимание, е дневният брой на издадените приходи.

Принтерите се броят поради броя на кодовете и отпечатаните билети за:- малки / преносими - средно 100-150 билета на ден- прозорци на магазини - предадени на големи търговски обекти и с много широка база от стоки.В момента се използват устройства, които използват само ролка хартия за сметки за мъже, тъй като копие се препоръчва по електронен път, на SD карта.