Instruktsii za rabota s kasov aparat

Касовият регистър не е чудно като електронен инструмент, чиято цел е да регистрира оборот и размера на данъка, който се дължи от продажбите на дребно. Следенето на дохода чрез касов апарат (фискален по отношение на стандарта са предприемачи, които продават стоки / услуги на съзнанието на физически лица, които не извършват дейност. Съществува обаче каталог на изключения от използването на касовия апарат.

Това е преди всичко за данъкоплатците, чиято връщане от корабоплаването (в контакт с физически жени не надвишава сумата от двадесет хиляди злоти през предходната данъчна година. По време на пътуването трябва да се помни, че има определени дейности, които винаги трябва да се записват на фискалната сума, без да се посочва размерът на оборота. Това се отнася предимно за доставката на течен газ, части на двигателя, части на ремаркета / полуремаркета, радио / телевизионно оборудване, услуги за превоз на пътници, превоз на пътници и техните багажи, данъчни консултации и различни правни услуги.Преди да закупите касов апарат, трябва да се уверите, че дейността, за която говорим, изисква да платите с касов апарат. Ние не трябва да го представяме във формата, когато продаваме продукти или предлагаме услуги на фирми или организации, публични органи и местно самоуправление. В случай на съмнения квалифицираният персонал ще съветва и обяснява правилата относно задължителния касов апарат.

DeeperDeeper - Най-добрата мярка за увеличаване на размера на вашия пенис!

Заслужава да се отбележи, че например автосервизите не искат да съществуват във фискални валути, когато продуктите, които те издават, са организирани от тях в автомобила. Защо? Поради последното те предоставят услугата само в дадената ситуация и не продават стоките. Но ако се представим, че трябва да си купим фискален касов апарат, това е труден избор, защото на пазара има много модели. По време на покупката е необходимо да се обърне внимание преди всичко на това дали производителят на устройството има решение на министъра на финансите, като декларира, че моделът на касовия апарат отговаря на изискванията и техническите критерии, които е задължително да се възползват от покупката на касов апарат.Ако сме закупили касов апарат, трябва също да се погрижим за неговата фискализация. В продължение на 7 дни от момента на провеждане на обсъжданата работа все още трябва да помислим за назначаването й в данъчната служба на съответния печат. Трябва да се помни, че неправилното записване може да доведе до загуба, подходяща за данъчното облекчение, загуба на 30% от входящия данък върху покупките, съчетана с продажби, записани в регистрационната сума - до момента на регистрация, наказателно-фискални санкции.Можете да спечелите с помощни средства, за да си купите касов апарат. Той е 90% от нетната цена (без ДДС, не повече от 700 PLN за всяка парична сума, декларирана в началото на регистрацията. ДДС, изчислен от текущата фактура, може да бъде приспаднат.